Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta 99,1’e indi

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1735 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, aralıkta geçen aya göre 1,1 puan azalarak 99,1 seviyesine düştü. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 0,5 puan azalarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve üretim hacmine ilişkin

değerlendirmeler endekse azalış yönünde etki yaptı.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir güçlendi. Üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise azalış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler geçen aya göre zayıfladı.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler önceki aya göre güçlenirken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı.

ÜFE beklentisi yüzde 58,8’e geriledi

Ortalama birim maliyetlerde gelecek 3 ayda artış olmasını bekleyenler ve son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi önceki aya göre 2,4 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,9’a, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,4’e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 75,7’ye geriledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir